Trainers getraind

Zaterdag 24 mei was in het kader van “Train de trainer” een bijeenkomst georganiseerd in de Huesmolen om jeugdtrainers vertrouwd te maken met de Stappenmethode. Sebastiaan, Michel, Jort, Kevin en Arjon hadden zich als kandidaat-trainer aangemeld en ook Sander, Rob en Piet Buikstra waren gekomen om zich verder te bekwamen in het vak, onder professionele begeleiding van Jop Delemarre.

De dag begon niet zo goed, omdat Jop door omstandigheden de Huesmolen niet kon bereiken. Op weg naar het station had hij een ongelukje met de fiets. Gelukkig valt de schade mee en komt Jop komende vrijdag gewoon weer naar Hoorn voor de volgende training.

Hierdoor veranderde het karakter van de bijeenkomst. De kandidaat-trainers moesten nu vooral elkaar trainen. Verschillende deelnemers hadden echter een proefles voorbereid dus konden we gewoon van start gaan. In de proefles stelden de andere aanwezigen zich op als leerlingen.

Rob trapte af met een beginnersles. Hij gaf iedereen een bord en ging vervolgens iets uitleggen over rijen, lijnen, diagonalen en velden. Toen hij de velden namen wilde geven ging het wat rommelig, de leerlingen hadden natuurlijk hun bord verkeerd om neergelegd en dat moest nu gecorrigeerd worden. Hieruit bleek dat je ook een absolute beginnersles goed moet voorbereiden. Na de les toonde Rob hoe je met eenvoudige spelletjes basisvaardigheden kan verbeteren zoals het springen met het paard, of de loop van een pion.

Piet en Jort hadden stap 3 gekozen en dat was meteen een veel hoger niveau. Zij hadden hun les over aftrekschaak en batterijen goed voorbereid en wisselden theorie af met voorbeelden op het bord, waarbij met gerichte vragen de aandacht van de leerlingen werd vastgehouden. Met de laatste stelling wist Jort het publiek zeer goed te betrekken Bij deze lastige opgave werden allerlei foute antwoorden geroepen, waarna Jort bij elk fout antwoord liet zien wat er tegen in gebracht kon worden. Hierdoor werd de zaal langzaam maar zeker tot het juiste inzicht geleid.

Vervolgens kwam Arjon met een les uit stap 5 over een bekend toreneindspel (bruggetje bouwen). Dat het niveau van deze stap behoorlijk hoog is bleek uit het feit dat vragen over een zijvariant tot een levendige discussie leidden, waarbij ook Arjon de juiste beoordeling van de stelling niet paraat had. Hij redde zich hier echter prima uit door de discussie te leiden maar het publiek wel de ruimte te geven. Hierdoor werd er van alles in de stelling ontdekt.

Hierna was Kevin aan de beurt met een les over onderbreking, uit stap 4. Ook dit is van een hoog niveau. Kevin legde met een aantal voorbeelden zeer duidelijk uit hoe je kunt profiteren van actieve en passieve onderbreking, en hield de leerlingen door middel van vragen goed bij de les.

Als laatste was Sander aan de beurt, en het was duidelijk te zien dat hij al enige ervaring heeft. Zijn stap 2 les over de dubbele aanval wist hij prima over te brengen door te starten met het herhalen van de noodzakelijke voorkennis uit stap 1, vervolgens de theorie uit te leggen, en daarna de leerlingen zelf aan het werk te zetten.

Volgend seizoen gaan de verse schaakleraren daadwerkelijk aan het werk. Hierdoor kunnen we de schaaklessen voor de jeugd verder differentieren naar schaaksterkte en leeftijd, en meer individuele begeleiding geven aan de kinderen. Hierdoor zal de schaakles leuker worden en ook effectiever.

Wordt vervolgd!