De Clubavond – een nieuwe invulling

Na raadpleging van de leden op de ALV en intern beraad wil het bestuur de clubavond dit jaar als volgt inkleden. (Achtergrond: er is bij de leden onvoldoende interesse voor een interne competitie).
Op tien avonden wordt les gegeven door Jop Delemarre (voor de data zie de jaarkalender). Daarnaast wordt op een aantal avonden (5-7) extern gespeeld door het 3e of 4e, of door een Bekerteam.
De resterende (18-20) avonden zullen steeds worden geleid door een speler van het 1e of 2e team, of een ander lid. Deze avonden zullen een thema hebben, welke van tevoren zal worden aangekondigd op deze website. Dat betekent niet dat er op die avonden niet vrij kan worden geschaakt – dat is altijd mogelijk.

Op vrijdag 24 september wordt de spits afgebeten door Bart Blasweiler, die een training heeft voorbereid over praktische eindspelen, in het bijzonder over de rol van de (aktieve) koning in het eindspel. Bart, beroepshalve leraar scheikunde, heeft zich terdege voorbereid en we hopen op een grote belangstelling bij de leden.

5 reacties op “De Clubavond – een nieuwe invulling”

  1. hmmm, chemie van het toreneindspel. Ik ben er bij.

  2. mijn elo is groter dus ik kom niet.

  3. ik bedoel, ik kan niet. helaas! maar leuk initiatief.

  4. @thesource Maar ja jouw “elo” is ook zo “gigantisch”, lastig voor wie dan ook om een voor jou interessante training te verzorgen op de vrijdagavond!

    Zeker een goed initiatief, ik hoop dat er veel animo is vanavond!

  5. was jij er, regloh?