Jaarvergadering 3 september

Op vrijdag 3 september starten wij het nieuwe seizoen met de algemene ledenvergadering. De leden zijn van harte welkom om 20.00 uur in de Huesmolen. Als het goed is heeft u inmiddels een e-mail ontvangen met daarin de agenda en de overige stukken. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u deze alsnog bij mij opvragen.

Op de jaarvergadering zullen een aantal belangrijke besluiten genomen gaan worden. Ook zullen wij de winnaars van afgelopen seizoen eren, dit zijn: Mayke Ploeger, Sebastiaan Bosschieter en Joseph Molenaar.

Zoals u hieronder kunt lezen is Joseph Molenaar niet beschikbaar voor een nieuwe periode als voorzitter. Het bestuur is evenwel verheugd te mogen melden dat Bas Dudink heeft toegezegd zich kandidaat te stellen voor deze functie. Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot 27 augustus melden bij de secretaris. Verder is de vereniging op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor onze jeugdafdeling. Het gaat hierbij om het leiden van de clubavond en/of het verzorgen van trainingen.